Objawy niedoboru PL

Objawy niedoborów

Makroelementy

Składniki Mineralne Objawy niedoboru:
Azot (N) powolny wzrost, drewnienie tkanek, jasnozielona barwa liści i łodyg, wątły pokrój roślin
Fosfor (P) zahamowanie wzrostu łodyg i liści oraz wytwarzania nasion, szarosielona barwa liści o bardziej pionowym ustawieniu, części łodyg, ogonków liściowych, itp. mogą mieć barwę fioletowo-czerwoną. Deficyd fosforu występuje najczęściej u roślin młodych w początkowych okresach ich wzrostu i rozwoju.
Potas (K) zahamowanie wzrostu roślin, starsze liście na brzegach zamierają i brunatnieją. Często występuje też charakterystyczne zdeformowanie blaszki liściowej, która wygina się ku dołowi.
Magnez (Mg) zahamowanie wzrostu i chloroza części liści między nerwami na starszych liściach, opóźnienie faz rozwojowych roślin.
Wapń (Ca) żółknięcie i deformacja najmłodszych liści, choroby fizjologiczne roślin (np. sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców pomidora, gorzka plamistość podskórna jabłek)
Siarka (S) objawy występują rzadko; całe liście są chlorotyczne z odcieniem czerwonym, przy dużym niedoborze – nerkoza.

Mikroelementy

Składniki
Mineralne
Objawy niedoboru:
Bor(B) objawy występują zwykle w tych organach roślich, które się intensywnie rozrastają (np. choroby fizjologiczne to: brunatnienie róż kalafiora, zniekształcenie korzeni selera, skorkowacenia na jabłkach, czarne plamy na przekroju buraka ćwikłowego), zamieranie wierzchołków wzrostu, kruchość blaszek liściowych, słabe kwitnienie, niewykształcenia owoców i nasion(występują na glebach lekkich, piaszczystych, przy zasadowym odczynie).
Mangan (Mn) tzw. cętkowata chloroza młodych liści, najpierw żółkną części liści między nerwami, przy silnym niedoborze nekrotyczne plamy (na glebach przewapnowanych).
Miedź (Cu) chloroza na brzegach liści, szarozielona barwa, bielenie, więdnięcie i zasychanie liści wierzchołkowych(zwłaszcza na glebach torfowych)
Cynk (Zn) chloroza młodych liści. Występuje zwłaszcza na drzewach owocowych, kukurydzy, fasoli. Przy dużym niedoborze – liście przedwcześnie opadają, pędy pozbawione liści obumierają (na glebach piaszczystych, przewapnowanych)
Molibden (Mo) chloroza i deformacja młodych liści (np. biczykowatość kalafiora)(szczególnie na glebach kwaśnych, torfowych).
Żelazo (Fe) objawy występują na wierzchołkowych częściach roślin. Początkowo jest to chloroza między nerwami liści. Duży niedobór – całe liście przybierają barwę żółtą, nawet białą (na glebach przewapnowanych).