Produkty PL

KIEDY STOSOWAĆ „DOKARMIANIE ROŚLIN”?

Stosowanie nawozów do dolistnego dokarmiania powinno być dostosowane do wymagań pokarmowych rośliny i w okresie największego nasilenia procesów asymilacyjnych ma dostarczyć roślinie niezbędnych dla wzrostu i rozwoju składników mineralnych.
Dolistne dokarmianie roślin jest konieczne zwłaszcza w sytuacji gdy

  • pobierane z gleby – nawet zasobnej – składników mineralnych jest utrudnione( z powodu okresowego braku opadów i długo utrzymujących się chłodów.
  • gdy składniki pokarmowe są wiązane niewymiennie z cząstkami gleby i stają się trudno dostępne dla roślin
  • ROLA NAWOZÓW DO DOLISTNEGO DOKARMIANIA ROŚLIN:

  • dostarczanie składników pokarmowych w okresie największego ich zapotrzebowania
  • podniesienie produkcyjności i poprawienie jakości masy organicznej rośliny przez zwiększenie ilości białka, węglowodanów, związków tłuszczowych, olejków eterycznych i witamin.
  • Aby dokarmianie było racjonalnie wykorzystane, musi być podane roślinie w okresie najbardziej potrzebnym oraz wtedy, gdy rzeczywiście brakuje tych składników w glebie.
    Dlatego rolnik. ogrodnik powinien dobrze znać obawy niedoboru poszczególnych składników pokarmowych, aby w razie ich wystąpienia mógł natychmiast pospieszyć roślinie z pomocą.